Små skridt til store forandringer! Hvordan du bliver bedre til at regulere dine følelser!

 
Børn gør ikke som du siger! De gør som du gør!

Hvor god er du selv til at håndtere vrede uden at det går over gevind! Hvis du er i tvivl, kan du se det på dit barn. Hvis hun får raserianfald, som er ude af kontrol, kaster med ting, skriger i timevis osv, så har hun lært det et sted. Hvordan er du som bilist, vrisser og bander du selv, nedgør du dine kollegaer? Hvis du ikke kan håndtere din vrede, lærer dit barn heller ikke at gøre det. Vrede og konflikter er en del af det at være menneske, og det er helt normalt, når dit barn giver udtryk for irritation eller frustration ved at gråd eller at skrige. Men det er hverken naturligt eller acceptabelt, at dit barn slår, smider med ting eller lader konflikter køre i timevis.  Du som voksen er rollemodellen, som skal lære dit barn at der er regler, at vi alle skal have lov til at være her, og at de ikke kan bestemme alting selv.

Men hvordan bliver du selv den gode rollemodel?

Næsten hver dag oplever vi voksne, at vi skal håndtere irriterende og stressende situationer. Hvis du går ind til en situation med en negativ følelse, og især når der er andre involveret, kan konflikten hurtigt eskalere. Hvis du kommer ind af døren derhjemme med en uheldig kommentar, glemmer at sige hej, så kan de negative kommentarer hurtigt flyve igennem luften.

Stop eskalering!

Så hvordan får du stoppet konflikten hurtigt, og inden den kommer ud af kontrol? Kan du komme i tanke om en situation, hvor det lykkedes dig at dæmpe en negativ følelse, og kan du huske hvad du gjorde? Hvad gjorde du for at styrke dig selv, inden du gik ind i situationen? Hvilken strategi valgte du? Hvad gjorde du efter at det lykkedes og bad du evt om dine omgivelsers støtte?

Fem god råd!

  • Skab fysisk afstand! Gå væk, gå en tur
  • Skab psykisk afstand! Tæl til ti, fokus på åndedræt, lyt til musik
  • Skab ændret fokus! Skift emne, giv valg, gå på kompromis
  • Skab indre styrke! Jeg kan, vær objektiv, planlæg, brug erfaringer, ned i tempo
  • Skab forståelse for den andens perspektiv! Lytte, kropssprog, opsummering

Lad være med! At give råd hvis du ikke bliver bedt om det, at afbryde, at forsvare dig og at kritisere!

En opgave:

På en skala fra 1-10, hvor 10 er fantastisk og 1 er slet ikke, lykkes det dig at regulere dine følelser?

Skrevet af: Petti Kirkeby Ravn den 21. februar 2014

Kontakt mig i dag, og få mere positivt samvær i din familie!
Ring til mig på telefon: 22 46 79 04 - eller skriv en e-mail: petti@familiecirkler.dk

Læs mere om min baggrund her