Hvordan du bruger opmuntringstegn til at forstærke det dit barn allerede kan!

Som jeg tidligere har været inde på, er ros og opmuntring vejen du skal gå, når du vil fremme positiv adfærd hos dit barn. Ligeledes kan det være en hjælp for dit barn, at inddele ny læring i mindre trin og at gøre disse trin visuelle i et belønningsskema. Belønningsskemaet gør det muligt for dit […]

Læs hele indlægget

Sådan bliver dit barn robust!

Robusthed er centralt, når vi taler om dit barns evne til at møde livet med alle de udfordringer det indebærer. Dit barns bevidsthed om eget ansvar, og dit barns tro på at ”det nok skal gå alt sammen” er også dit ansvar som forælder. Børn skal ikke udfordres ud over deres grænser, men de skal […]

Læs hele indlægget

Hvordan du får måltider i familien med struktur, ro og forudsigelighed!

Har du også læst at flere småbørn helt ned i vuggestue- og børnehavealderen henvises til specialister pga. spiseforstyrrelser? Og hvorfor nu det? Et det fordi måltidets ramme har ændret sig, og fordi det ikke har den samme struktur, ro og forudsigelighed som tidligere? Familiens medlemmer kommer og går, far skal løbe, mor går til yoga, […]

Læs hele indlægget

Hvordan du får øje på det, dit barn allerede kan!

Alle børn er ønskebørn, og alle børn skal være verdens bedste. Inden du fik barn, tænkte du måske når du så på andres børn, at sådan skulle det ikke gå for dig. Trætte børn i supermarkedet, veninden du aldrig fik talt med fordi hendes søn krævede al opmærksomheden eller forældre som i afmagt råbte, græd […]

Læs hele indlægget

Fem trin til mere positivt samvær i familien

Børn og samværet med dem, er noget af det vi forældre mener, giver vigtigt indhold i livet. Sammen med vores børn har vi en masse dejlige og positive oplevelser.  Men naturligt nok indebærer familielivet også udfordringer og konflikter. Nogle konflikter, hører til det at blive formet som menneske, andre som vedrører hverdagens rutiner, er måske […]

Læs hele indlægget

Alle børn gør noget godt, det er din opgave at få øje for det!

I nogle perioder kan det virke, som om alt går op af bakke i familien. Daglige konflikter, beskeder du skal sige igen og igen, alenlange diskussioner om det, som for dig er selvfølgeligt. Det er bare sådan, at jo mere opmærksomhed du giver dit barn for dårlig opførsel, jo mere vil der komme af det. […]

Læs hele indlægget